UREDNIK

Celjski sejem Moto Boom ni prinesel nič novega za naše področje. Najprej se osredotočimo na dejstvo, da naša scena predstavlja dobrih 80 % motociklistične scene, kar utemeljujemo s tem, kakšen je obisk na moto zborih in kam se obrnejo vsi ti novi lastniki motociklov, ki jih je vsako leto več. Vendar smo še vedno v očeh uvoznikov in raznih prodajalcev moto opreme le pijanci in kurbirji, ki jim je samo do tega, da se ga na zboru nažrejo in mimogrede še kakšno podrejo (a je v tem kaj slabega?). Tudi če je to res, še vedno se zborov udeležuje najmanj 80 % motoristov. Potencialni novi lastniki motorjev nikoli ne odločajo o nakupu motocikla drugače, kot da si ogledajo več različnih modelov in znamk postavljenih skupaj. To pa je še vedno mogoče le na zborih. Pa vendarle od vseh razstavljavcev celjskega sejma nihče ne premore toliko logičnega razsojanja, da bi vedel, kdo je njihova ciljna skupina. Posebna cvetka so bili na predstavništvu KTM-ja, kjer so izjavili, da so njihova ciljna skupina tistih nekaj Slovencev s polnimi denarnicami v starosti 30 – 37 let, ki si želijo sproščanja energije na raznih brezpotjih, saj se z njihovimi motorji ne da normalno voziti z enakomernim gasom po omejitvah. Vprašanje, ali je to res, sem naslovil na centralni naslov podjetja v Avstrijo, ki pa se v treh tednih ni moglo odločiti, kaj naj odgovori. Druga cvetka je BMW, ki je sicer obljubil sodelovanje, vendar se v zadnjih treh mesecih z njihovimi predstavniki kratko malo ni bilo moč pogovarjati, v aprilu so se izgovarjali da je še čas, od maja dalje pa ne odgovarjajo več na telefonske klice, niti na e-maile. To me zelo spominja na prijatelja, ki se je oblečen v kavbojke in teniske, z denarjem v žepu, napotil v Ljubljano kupit novega LT-ja (moral je imeti globok žep). Po dveh urah ignoriranja v salonu se je ves razkačen z avtom in prikolico napotil direktno v München, kjer je dobil še poseben popust, pa je seštevek stroškov bil še vedno manjši, kot če bi mu motor prodali v Ljubljani. Pa tudi ti niso edini. Uvoznik dodatne opreme Motacc je odklonil sodelovanje z našo revijo z obrazložitvijo, da so v hiši kristjani, mi pa v reviji kažemo gole ženske. Ker je njim posel dal Gospod, ga s takšnimi ekscesi ne nameravajo žaliti. Vam še kaj naštejem? Sprašujem se, kako dolgo bodo naši ljudje kupovali motorje pri nas, ko pa je pot čez mejo dosti ugodnejša, da ne govorimo o odnosu do potencialnega kupca. Je pa med vsemi ena sama izjema. Toliko kot velikokrat doslej, so predstavniki najpopularnejšega motorja na svetu zopet pravočasno uzrli svojo priložnost. Pri nas je novoustanovljeno podjetje Nova Motolegenda d.o.o. pričela zastopati firmo Harley Davidson in tudi prodajati vse njihove modele. Najdete jih v Ljubljani na Zaloški cesti 171, od njih samih pa je dalje odvisna uspešnost prodaje. Ime Harley Davidson je upravičeno legendarno ime, saj je s svojimi modeli zastopano na vseh segmentih motociklizma. Včasih so si pri nas lahko to znamko privoščili le redki, v sedanjem času pa je ta znamka dostopna večini tistih, ki si kupujejo motor, bodisi za dolga potovanja, bodisi za zanesljivo vožnjo v domačem okolju. Zadostuje, da se malo poglobimo v to, kdo uporablja Harleya. Vsi najboljši kaskaderji sveta uporabljajo Buella (verjetno je zadosti vzdržljiv za ekstremne tretmane), vse ameriške potovalne agencije organizirajo potovanja z motorji Harley Davidson (na tej celini so najdaljša potovanja  v eni rundi), vsi predelovalci motorjev uporabljajo za svoje izdelke agregate Harley Davidson in še bi lahko našteval. Od vseh opisov te firme mi je še najbolj všeč tisti, ki ga je pred davnimi leti izrekel bivši predsednik mojega bivšega matičnega kluba: »Vsaka stvar, ki jo pogledaš na Harleyu, je čudna, ko sedeš nanj, si pa vsaj tri metre visok.« Ti podatki seveda veljajo za slovensko področje, do naslednje številke pa bomo malo temeljiteje preverili stanje na Hrvaškem.

Vagabund

 

UREDNIK

Celjski sajam Moto Boom za naše područje nije donio ništa novoga. Najprije obratimo pažnju na činjenicu da naša scena predstavlja dobrih 80% motociklističke scene što dokazujem time, da gledam koliko i kakvi ljudi dolaze na moto susrete i kamo se okreću svi oni novi vlasnici motora, kojih je svake godine sve više. Ali u očima uvoznika i raznih distributera moto opreme mi smo još uvijek samo gomila pijanica i vucibatina, kojima je samo do toga, da se na susretu napiju i usput povale koju curu. Iako bi to i bila istina, još uvijek ostaje činjenica, da na susrete odlazi najmanje 80 % motociklista. Potencijalni novi vlasnici motora, odlučuju o nabavci motora jedino kada pogledaju više marki i modela postavljenih zajedno. A to je još uvijek moguće samo na susretima. Pa ipak od svih izlagača sajma Moto BOOM, nitko nema toliko logičkog rasuđivanja, da bi vidio, gdje je njihova ciljana skupina. Posebna budalaština bila je kod predstavništva KTM-a, gdje su izložili da je njihova ciljana grupa onih nekoliko Slovenaca, u starosti 30-37 godina, sa punim novčanicima, koji su željni oslobađanja energije po raznim bespućima, jer se njihovim motorima ionako ne može, normalno, jednomjernim gasom voziti cestama po ograničenjima. Pitanje da li je to istina uputio sam i na centralnu adresu firme u Austriju, koja se u roku od 3 tjedna nije mogla odlučiti što da odgovori. Druga nelogičnost vidjela se kod predstavništva BMW-a, koji su inače obećali sudjelovanje, ali se u zadnja 3 mjeseca sa njima jednostavno nije dalo razgovarati. U travnju su rekli da ima još dosta vremena, a od svibnja dalje ne odgovaraju ni na telefon, ni na e-mail. To me jako podsjeća na slučaj mog prijatelja, koji je obučen u jeans i tenisice došao u njihov salon, sa punim džepovima gotovine, kupiti novog LT-a. Nakon dva sata ignoriranja, razljućen je sjeo u auto i prikolicom odjurio direktno u Munchen, gdje je dobio još i poseban popust, tako da je u ukupnom zbroju troškova prošao čak i bolje, nego da je motor kupio u Ljubljani. Pa ni oni nisu jedini. Uvoznik dodatne opreme Motacc odbio je suradnju sa revijom zbog toga jer su kršćani, a mi u reviji pokazujemo gole ženske. Pošto je njima Gospodin dao taj posao, oni ga neće ljutiti takvim ekscesima. Hoćete još? Pitam se kako će dugo naši ljudi kupovati motocikle kod nas, kad je put preko granice otvoren i tamo je povoljnije kupovanje, a da i ne spominjem odnos prema potencijalnom kupcu. Ali ipak ima jedna iznimka. Kao i toliko puta dosad, predstavnici najpopularnije marke motocikla na svijetu, ugledali su svoju šansu pravovremeno. U Sloveniji je novoosnovano poduzeće Nova Motolegenda d.o.o. počela zastupati firmu Harley Davidson i prodavati sve njihove modele. Možete ih naći u Ljubljani, na Zaloškoj cesti 171. Ime Harley Davidson je sa pravom legendarno ime, jer je sa svojim modelima HD i Buell zastupano u svim segmentima motociklizma. U prošlosti je ovu marku kod nas mogao kupiti rijetko tko, dok sadašnjost donosi dostupnost svima onima, koji hoće kupiti motor, bilo za duga putovanja, bilo za sigurnu vožnju u domaćoj okolini. Dovoljno je malo više pažnje obratiti na to tko sve upotrebljava motore Harley. Svi najbolji kaskaderi svijeta upotrebljavaju za svoje vratolomije Buella (vjerojatno je dosta izdržljiv za posebne tretmane), sve američke turističke agencije organiziraju putovanja sa HD motorima (poznato je da se na tom kontinentu voze najduže rute), svi prerađivači motocikla koriste za svoje kreacije agregate HD i mogli bi još nabrajati. Od svih komentara za ovu firmu najviše mi se sviđa onaj, kojega je davno već izrekao bivši predsjednik mog bivšeg matičnog kluba, kad je izjavio: »Svaki sklop koji pogledaš na Harleyu je čudan, ali kad sjedneš na njega, onda si barem 3 m visok«. Svi ovi podaci o uvoznicima vrijede za Sloveniju, a do slijedećeg broja malo ćemo proučiti i situaciju u Hrvatskoj.

Vagabund

     
bw4CLICK to OPEN