UREDNIK

HEJ! Ne misliti, da smo pozabili na vas. Zaradi uveljavljanja na drugih območjih, izven Slovenije in Hrvaške, prihaja revija na trg počasneje. Ni več daleč čas, ko bo izhajala tudi v drugih državah in ko boste tudi vnaprej vedeli, kje in kdaj jo boste dobili. Sicer pa se zadeve na sceni dogajajo po pričakovanjih. Število moto klubov še vedno narašča in namesto da bi se upoštevanje bikerskih pravil ostrilo, se še bolj omiljuje. To prinaša s seboj konflikte in delitve na takšne in drugačne oblike kvazi bajkerstva. Temelji sicer ostajajo trdni in tisti, ki vedo za kaj gre, ostajajo ob strani, le od daleč opazujoč čedalje bolj kaotično situacijo na sceni. Vsake toliko se bliskovito rodi kakšen nov moto klub, ki se ima za bajkerskega, vendar zaradi pomanjkanja osnovnega znanja in principialnosti kmalu utone v temo, kot kakšen komet, ki za sabo ne pusti nobene pomembnejše sledi. Letos smo ponovno prisostvovali mednarodnem bajkerskem sejmu v Padovi, kjer so se naše teze potrdile. Podobne probleme ima tudi mednarodna bikerska scena, v prednosti so le v tem, da njihovi novorojeni in kmalu utopljeni moto klubi že v osnovi nimajo pravice sebe označevati z ne vem kako zvočnimi, raznobarvnimi in velikimi hrbtnimi znaki. Tako klub zaživi in propade, ne da bi sceno omadeževal s kakšnim znakom, ki bi kasneje komu novemu lahko služil za resno delo. Tokratna številka naše revije prinaša nekaj dejstev, ki so sicer že dolgo znana, pa so vendarle šele sedaj zašle na papir v naših okoljih. Prvo je definiranje občutkov vožnje, ki jo prinaša Jacksonova kolumna, drugo pa trditev Pinte, ki pravi, da smo bikerji tisti, ki ustvarjamo oznake, ne naredijo pa oznake bikerja. Tretje dejstvo pa je, da se Zahod počasi pričenja zanimati za našo sceno, kar dokazuje prisotnost svetovno znanih imen v reviji, ki niso samo pobrane iz interneta, temveč so ti kontakti dejansko ustvarjeni. Dokaza za to boste, vsaj upam, lahko videli, če se boste udeležili Custom Showa na Avto Moto sejmu v Celju sredi aprila. Tudi to ima dobro in slabo stran. Dobra je v tem, da nam bo to pomagalo razviti kulturo predelovanja motociklov, s tem pa tudi drugačno vrednotenje teh vozil (odpadli bodo tisti mamini sinčki, ki za rojstni dan dobljene motorje na srečanjih kurijo do nezavesti). Drugače bodo videti tudi tisti, ki svojo energijo, znanje in nadarjenost dajejo v službo customizacije. Slaba stran tega pa je v tem, da bodo prispeli tujci prinesli tudi strožja merila in pravila. Takrat bodo pa odpadli tisti, ki s pomočjo denarja in lokalnega političnega vpliva s svojo prisotnostjo omadežuje našo sicer častno in elitizma vredno sceno. Sicer pa je že itak bil čas, da se zadeve premaknejo tudi v tej smeri. Včasih me je strah, da je kljub vsemu prepozno in da se kaotično stanje na naši sceni ne bo uredilo, vendar se vedno znova pojavi kakšen dejavnik, ki moj strah prežene in mi vzbudi upanje na boljše čase za bikersko sceno. Priznanja našemu trudu nas vodijo letos še v Bolzano na bikerski sejem, kažejo pa se tudi znaki o sodelovanju s špansko in portugalsko sceno, kar bo pa še potrdil čas. Naš prostor boste na velikih prireditvah lahko našli še v Münchnu na sejmu IMOT in v Zagrebu na Avto Showu. Predvsem pa vas vabim na 1st International Custom Show v Celje, kjer se bodo poleg domačih (slovenskih in hrvaških) predelovalcev predstavili tudi tuji, vse pa kaže da bomo imeli čast gostiti nekatera svetovno znana imena. Naša spletna stran že dobiva končno podobo, zato vabim klube, da se nam oglasijo in vzpostavijo povezave.   

Vagabund

 

UREDNIK  

HEJ, Nemojte misliti da smo zaboravili na vas. Revija na tržište dolazi sporije zbog toga što ju razvijamo i na drugim područjima izvan Slovenije i Hrvatske. Nije više daleko vrijeme kad će izlaziti i na drugim područjima i kad ćete unaprijed znati kad i gdje ćete je moći nabaviti. Inače na sceni stvari teku po predviđanjima. Broj moto klubova i dalje raste i umjesto da uvažavanje bikerskih pravila raste, ono još više pada. To sa sobom donosi konflikte i podjelu na takvu ili onakvu kvazi bikersku kulturu. Temelji ipak ostaju stabilni i oni koji znaju o čemu se radi ostaju po strani prateći sve kaotičniju situaciju na sceni. Svako malo zabljesne koji novi klub, koji sebe smatra bajkerskim, ali zbog pomanjkanja osnovnog znanja i principijelnosti ubrzo tone u tamu, kao kakav komet, koji za sobom ne ostavlja značajnijeg traga. Mi smo ove godine opet prisustvovali bikerskom sajmu u Padovi, gdje su se naše teze potvrdile. Slične probleme ima i međunarodna bikerska scena, ali oni su ipak u prednosti, jer ti novonastali i ubrzo utopljeni klubovi, već u osnovi nemaju pravo sebe obilježavati sa zvučnim, raznobojnim i velikim leđnim znakovima. Tako klub zaživi i propadne, bez da scenu oskvrne kakvim znakom, koji bi mogao kasnije komu novom poslužiti za ozbiljan posao. Ovaj broj naše revije ipak donosi nekoliko činjenica, koje su već dugo poznate, ali još nisu bile na papiru u našim okruženjima. Prva je definicija doživljavanja vožnje koju donosi Jacksonova kolumna, a druga je tvrdnja Pinte, koji definira činjenicu, da biker čini boje, a ne boje bikera. Treća činjenica je, da se zapad ipak polako počinje zanimati za našu scenu, što dokazuje i prisutnost svjetski poznatih imena u reviji, koja nisu samo skinuta sa interneta, već su ti kontakti stvarnost. Dokaze za to, barem se nadam, donijet će CUSTOM SHOW na Auto Moto salonu u Celju, sredinom travnja. To pak donosi dobru i lošu stranu. Dobra je u tome, što će nam pomoći razviti kulturu prerađivanja motocikala i samim time stvoriti drugačiji odnos do vrijednosti tih vozila (otpast će oni tatini sinčići, koji su za rođendan dobili motore, koje do besvijesti turiraju na moto skupovima). Drugačije će biti prihvaćeni i oni, koji svoju energiju, znanje i talent ulažu u službu prerađivanja. Loša strana je pak to, da će pristigli stranci donijeti stroža mjerila i pravila. Ovaj put otpast će oni, koji pomoću novca i lokalnog političkog utjecaja svojom prisutnošću blate našu časnu i elitizma vrijednu scenu. Inače, odavno postoji potreba da se stvari pokrenu i u tom pravcu. Ponekad me je strah da je ipak prekasno da bi se kaotično stanje na sceni promijenilo, ali se uvijek nađe koji faktor, koji mi budi nadu za bolja vremena na bikerskoj sceni. Priznanja našim naporima donosi i sudjelovanje na bikerskom sajmu u Bolzanu, a negdje u daljini naziru se i sudjelovanja sa Španjolcima i Portugalcima. Naš prostor naći ćete i na velikim priredbama u Munchen-u na IMOT-u i na AUTO SHOW-u na Zagrebačkom Velesajmu. A prije svega vas pozivam na 1.st INTERNATIONAL CUSTOM SHOW u Celje, gdje će se osim domaćih (hrvatskih i slovenskih) prerađivača predstaviti i strani gosti, a izgleda da ćemo ugostiti i neka svjetski poznata imena. Naša web stranica polako dobiva svoj izgled, zato pozivam klubove da nam se jave i ostvare međusobne linkove.

Vagabund

     
bw8CLICK to OPEN